22 marca 2023

Najpotężniejszy Uniwersytet Medyczny w Polsce i Europie: historia i najwybitniejsze badania

Related

Jerzy Pawłowski – najwybitniejszy warszawski szermierz

J. Pawłowski to jeden z najwybitniejszych warszawskich sportowców wszechczasów....

Najwybitniejsi sportowcy Warszawy: biografie i osiągnięcia

Szybki rozwój życia sportowego w Warszawie datuje się na...

Historia warszawskiego tancerza, który żyje i pracuje ze złożoną chorobą

Taniec to miłość całego jego życia. Jeśli zapytać popularnego...

Sekrety i skandale Stanisławy Walasiewicz, polskiej wielokrotnej sportowej rekordzistki świata

Jednym z najbardziej skandalicznych i utalentowanych sportowców w Polsce...

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie: historia i ciekawostki

Jednym z najnowszych stadionów w Warszawie jest Stadion Narodowy...

Share

Czy wiesz, że w Warszawie znajduje się najpotężniejsza uczelnia medyczna w Polsce i Europie? Mowa o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – największej polskiej wyższej placówce medycznej, która zajmuje czołowe pozycje w światowych rankingach. Ponadto Warszawski Uniwersytet Medyczny jest najstarszą uczelnią w Polsce, dlatego ma szczególną i ciekawą historię. W naszym artykule na iwarsaw.eu opowiemy najciekawsze fakty z historii potężnego ośrodku medycznego Warszawy, która ma znaczący wpływ na rozwój sfery medycznej na całym świecie.

Założenie Uniwersytetu

Historia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaczyna się w 1809 roku. Wówczas grupa znanych lekarzy: August Wolff, Hiacynt Dziarkowski, Józef Czekerski i Franciszek Brandt założyła pierwszą w Warszawie Szkołę Lekarską. Już siedem lat później na bazie Szkoły Lekarskiej powstał Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Sam Uniwersytet nie funkcjonował jednak długo, tylko do 1831 roku. Po powstaniu listopadowym władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały wszystkie uczelnie wyższe, które znajdowały się na terenie Królestwa Polskiego. Proces dydaktyczny na Uniwersytecie Warszawskim, w tym na Wydziale Lekarskim, został przerwany na długie dwadzieścia sześć lat. Ważną rolę w tym czasie w rozwoju medycyny i edukacji medycznej odgrywało Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, które przyczyniło się do naukowego rozwoju tej dziedziny. Swojej działalności nie przerwała Rada Lekarska Królestwa Polskiego, która w dalszym ciągu przyczyniła się do powstania potężnego ośrodka lekarskiego w sercu Polski.

Władze rosyjskie podjęły decyzję o wznowieniu działalności wszystkich wyższych uczelni medycznych dopiero wtedy, gdy zaistniała pilna potrzeba. Pierwsza połowa XIX wieku jest uważana za szczyt w rozwoju epidemicznych chorób zakaźnych. Z powodu zamknięcia placówek medycznych w Polsce brakowało wykwalifikowanych lekarzy, którzy mogliby zapewnić opiekę medyczną obywatelom.

Dlatego już w 1857 roku w Warszawie otwarto Akademię Medyko-Chirurgiczną. Nowa uczelnia kontynuowała tradycje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pięć lat później Akademia została przekształcona w Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak normalny proces szkoleniowy został utrudniony przez powstanie styczniowe. Po nim w Polsce rozpoczęto rusyfikację wszystkich placówek oświatowych, w szczególności dotyczyło to Szkoły Głównej Warszawskiej. Dlatego w 1869 roku nastąpiło otwarcie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa uczelnia posiadała również Wydział Lekarski, jednak kształcenie w niej odbywało się tylko w języku rosyjskim. Zamiast polskich wykładowców na Uniwersytecie pracowali Rosjanie. Wywołało to falę nowych protestów polskiej młodzieży. Studenci odmawiali studiowania w całkowicie zrusyfikowanej instytucji, dlatego wybierali uniwersytety poza granicami Polski.

Życie Uniwersytetu po I wojnie światowej

Polskojęzyczny proces edukacyjny na Uniwersytecie Medycznym został wznowiony dopiero na początku I wojny światowej, gdy Warszawa w 1915 roku znalazła się pod kontrolą wojsk niemieckich. w tym okresie na losy Uniwersytetu Warszawskiego i jego Wydziału Lekarskiego wpłynęli działacze. M.in. aktywnym organizatorem polskojęzycznego procesu edukacyjnego był wybitny lekarz i działacz społeczny Józef Brudziński. Następnie został wybrany pierwszym rektorem „odrodzonego” Uniwersytetu. Już w 1916 roku utworzono oddzielny Wydział Lekarski. Pierwszy rok nauki w nim odbył się na przygotowawczym oddziale medycznym. Pierwszym kierownikiem Wydziału Lekarskiego był Leon Kryński. Z roku na rok powiększała się kadra dydaktyczna Wydziału: uzupełniali ją zarówno warszawscy profesorowie, jak i wykładowcy z innych miast i krajów. Wśród chętnych do pracy na Wydziale Lekarskim byli także ci, którzy mieli udaną karierę w innej uczelni, ale zaczynali wszystko od zera na Warszawskim Uniwersytecie. Chodzi m.in. o Antoniego Gluzińskiego, który był dziekanem i rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.

Po odrodzeniu Uniwersytetu utworzono w nim oddzielny Wydział kształcący farmaceutów. Następnie studia przekształcono w samodzielne Studium Farmaceutyczne Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób 26 stycznia 1926 roku utworzono w Polsce pierwszy Wydział Farmaceutyczny. Władysław Mazurkiewicz został pierwszym dziekanem Wydziału.

Równolegle w 1920 roku powstał w Warszawie pierwszy Państwowy Instytut Dentystyczny, jednak nie posiadał on praw uczelni wyższej, dlatego wchodził w skład Uniwersytetu Warszawskiego. W 1933 roku Instytut uzyskał status Akademii stomatologicznej.

Proces edukacyjny podczas II wojny światowej

Wydarzenia II wojny światowej znacznie wstrzymały proces edukacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas jednak rozpoczął swoją działalność tajny Wydział Lekarski, który działał jako prywatna placówka edukacyjna dr. Jana Zaorskiego. Zajęcia ze studentami odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Lekarskiego oraz w warszawskich szpitalach. Studenci i lekarze Wydziału Lekarskiego uczestniczyli we wspólnej opiece nad rannymi, a także brali czynny udział w powstaniu warszawskim. Po II wojnie światowej medycyna w Warszawie poniosła ogromne straty: z dwudziestu dwóch profesorów Wydziału przeżyło tylko jedenastu. Zginęło wielu lekarzy, pielęgniarek i studentów.

Okres powojenny

Po II wojnie światowej Uniwersytet Warszawski długo się odbudowywał i od podstaw zaczynał swoją działalność. Akademia Medyczna w Warszawie, jako pierwsza samodzielna uczelnia medyczna w Polsce, powstała w 1950 roku. W tym celu połączono wydziały Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego i przyłączono do nich Akademię Stomatologiczną.  Akademia Medyczna w Warszawie wydała najwybitniejszych lekarzy w historii polskiej medycyny. Warszawski Uniwersytet Medyczny powstał 22 marca 2008 roku.

Warszawski Uniwersytet Medyczny założył w Polsce pięć szpitali klinicznych, w których prowadzona jest aktywna działalność lecznicza i naukowa. Warszawski Uniwersytet Medyczny odgrywa ważną rolę w rozwoju współczesnej medycyny. Jednym z kluczowych punktów strategii procesu edukacyjnego uczelni jest owocna współpraca międzynarodowa, dlatego Warszawski Uniwersytet Medyczny aktywnie współpracuje z innymi placówkami medycznymi w wielu krajach świata.

Najbardziej znane badania na Uniwersytecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny organizuje wiele badań naukowych. W szczególności podczas istnienia Uniwersytet przeprowadził badania w celu zbadania diagnostyki, leczenia, patogenezy i poprawy procesów leczniczych, środków zapobiegawczych podczas rozwoju różnych chorób. Naukowcy z Uniwersytetu oceniają powodzenie leczenia, a także badają i normalizują koszty leczenia różnych chorób. Uniwersytet zwraca szczególną uwagę na badanie nowych gałęzi współczesnej medycyny, metod leczenia najnowszych wirusów i „chorób cywilizacyjnych”. Co ważne, badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uważane są za udane, mają znaczący wpływ na rozwój medycyny na świecie.

.,.,.,.