22 marca 2023

Marek Krawczyk, czyli chirurg od Boga: biografia wybitnego lekarza

Related

Jerzy Pawłowski – najwybitniejszy warszawski szermierz

J. Pawłowski to jeden z najwybitniejszych warszawskich sportowców wszechczasów....

Najwybitniejsi sportowcy Warszawy: biografie i osiągnięcia

Szybki rozwój życia sportowego w Warszawie datuje się na...

Historia warszawskiego tancerza, który żyje i pracuje ze złożoną chorobą

Taniec to miłość całego jego życia. Jeśli zapytać popularnego...

Sekrety i skandale Stanisławy Walasiewicz, polskiej wielokrotnej sportowej rekordzistki świata

Jednym z najbardziej skandalicznych i utalentowanych sportowców w Polsce...

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie: historia i ciekawostki

Jednym z najnowszych stadionów w Warszawie jest Stadion Narodowy...

Share

Jednym z największych polskich lekarzy wszech czasów jest Marek Krawczyk – chirurg, profesor, specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej i transplantologii klinicznej oraz człowiek, który wniósł ogromny wkład w rozwój polskiej medycyny. Życie i działalność Marka Krawczyka są ściśle związane z Warszawą: tam rozpoczął karierę i odniósł pierwsze sukcesy. W naszym artykule na iwarsaw.eu opowiemy biografię najwybitniejszego polskiego chirurga Marka Krawczyka.

Wczesne lata

Marek Stanisław Krawczyk urodził się 16 lutego 1946 w Pruszkowie koło Warszawy. Wykształcenie średnie przyszły chirurg zdobywał w rodzinnym mieście, a w 1963 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  w stolicy Polski.

Jeszcze jako student marek Krawczyk zainteresował się chirurgią, m.in. uczęszczał na kursy ratownictwa w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Chęć pomagania ludziom w jak największym stopniu stała się największym bodźcem do doskonalenia ich wiedzy i umiejętności. Wtedy Marek Krawczyk zdał sobie sprawę ze swojego powołania i zamiłowania do chirurgii. Z wyborem nie pomylił się, bo już po kilku latach nazwisko Marka Krawczyka zaczęło kojarzyć się ze współczesną chirurgią w Polsce. Podczas studiów w Akademii Medycznej Marek Krawczyk został członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Następnie aktywnie pracował nad własnymi publikacjami naukowymi, które wkrótce ujrzały światło dzienne.

Pierwsze osiągnięcia

Marek Krawczyk uzyskał dyplom lekarza w 1969 roku. Z Akademią Medyczną związał swoje życie naukowe i zawodowe. Akademia w Warszawie nie tylko dała gruntowną wiedzę, ale także możliwości dalszego rozwoju w chirurgii. W 1971 roku Marek Krawczyk ukończył staż podyplomowy w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku podjął studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni.

Kariera medyczna Marka Krawczyka rozpoczęła się w 1973 roku: podjął wówczas pracę jako starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej w Warszawie. Wtedy marek Krawczyk uzyskał specjalizację 1 stopnia z chirurgii. Pracując w klinice Marek Krawczyk obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej i już w 1975 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk medycznych. Dwa lata później Marek Krawczyk uzyskał specjalizację drugiego stopnia z chirurgii. Następnie przyszły chirurg zaczął aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych kongresach naukowych i to oni otworzyli chirurgię laparoskopową dla Marka Krawczyka. Już na początku lat 90. Marek Krawczyk zaczął badać nowoczesne metody chirurgii, a nawet próbował wprowadzić w Polsce innowacyjne metody leczenia. Aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia i wiedzy w nowej dziedzinie, Marek Krawczyk odbywał staże w różnych ośrodkach chirurgicznych w krajach europejskich. W Niemczech Marek Krawczyk odbył staż w klinice należącej do jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie.

Badania eksperymentalne

Pracując w niemieckiej klinice, Marek Krawczyk rozpoczął badania eksperymentalne w celu obrony pracy magisterskiej. Jego badania natychmiast przyciągnęły uwagę polskich i zagranicznych profesorów i lekarzy. Już w 1987 roku Marek Krawczyk uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Na początku lat 90. marek Krawczyk zdobył stypendium, które pozwoliło mu studiować w różnych klinikach chirurgicznych w Niemczech, Szkocji, Anglii i Belgii. Podczas studiów w Szkocji Marek Krawczyk miał wyjątkową okazję do współpracy z założycielem procedur laparoskopowych. Procedura laparoskopowa jest specjalną metodą diagnozowania i leczenia chirurgicznego różnych chorób, w tym raka. Cechą tej innowacyjnej metody leczenia jest minimalne uszkodzenie skóry lub narządów wewnętrznych podczas operacji. Laparoskopia była wówczas praktycznie nieznana i nikt jeszcze nie praktykował tej metody w Polsce. Jednak Marek Krawczyk będąc w Szkocji przygotowywał się do wykonania pierwszej w Polsce cholecystektomii laparoskopowej.

Wkład w rozwój chirurgii

Marek Krawczyk w 1992 roku po raz pierwszy w Polsce z powodzeniem przeprowadził laparoskopową cholecystektomię w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej bez pomocy zagranicznych kolegów. Następnie Marek Krawczyk zdołał opracować nową metodę chirurgii i wraz ze swoimi kolegami w Polsce przeprowadzał coraz więcej tych zabiegów. Marek Krawczyk przez długi czas organizował specjalne szkolenia z zakresu techniki innowacyjnej. Wybitny chirurg został zaproszony do wykonywania operacji w różnych miastach Polski.

Już w 1999 roku Marek Krawczyk był uznawany za najlepszego specjalistę chirurgii ogólnej w województwie płockim, a do 2003 roku w województwie kujawsko-pomorskim w Polsce.

Marek Krawczyk był organizatorem wielu imprez medycznych. Największą popularnością cieszyły się „Mazowieckie Dni Chirurgiczne”, gdzie tematem dyskusji były kwestie postępu chirurgii i przeszczepiania narządów wewnętrznych, w szczególności wątroby.

W 1993 roku Marek Krawczyk ukończył studia na Uniwersytecie Paryskim w zakresie transplantacji wątroby. Wybitny polski chirurg miał okazję studiować u jednego z najlepszych lekarzy na świecie – profesora Henri Bismutha. Następnie Marczyk odbył staż w kilku klinikach chirurgii i transplantacji we Francji. Następnie Marek Krawczyk zaangażował się w rozwój specjalnego programu przeszczepów wątroby. Dzięki niej już w 1996 roku w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono operację przeszczepu wątroby. A już w 2005 roku w Warszawie miało miejsce ponad sto przeszczepów. Stanem 2020 roku w Polsce w II Klinice Chirurgicznej w Warszawie przeprowadzono ponad dwa tysiące operacji przeszczepu narządów wewnętrznych pod opieką Marka Krawczyka.

Nagrody i wyróżnienia

Jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień Marka Krawczyka jest tytuł naukowy profesora od Prezydenta RP, który otrzymał w 1995 roku. Profesor Marek Krawczyk otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2014 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Za znaczący wkład w rozwój współczesnej medycyny Marek Krawczyk otrzymał szereg nagród polskich i zagranicznych. Marek Krawczyk odznaczony jest najwyższymi odznaczeniami w Polsce: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem papieża Franciszka „Pro Ecclesia et Pontifice” oraz szeregiem odznaczeń przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia RP. W 2017 roku Marek Krawczyk zajął sześćdziesiąte piąte miejsce na liście najbardziej wpływowych osób współczesnej medycyny w Polsce.

Sam Marek Krawczyk za swoje największe osiągnięcie uważa Nie setki nagród i wyróżnień, ale możliwość pomagania ludziom i ratowania życia. Jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marek Krawczyk stał się najlepszą inspiracją dla przyszłego pokolenia lekarzy i chirurgów. Profesor Marek Krawczyk był pierwszym polskim chirurgiem, któremu udało się uzyskać europejski dyplom specjalisty w dziedzinie chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

Udało mu się całkowicie zmodernizować medycynę w Polsce. To dzięki Markowi Krawczykowi polska chirurgia jest uważana za jedną z najlepszych na świecie: jego wkład w rozwój współczesnej medycyny jest nie do przecenienia.

.,.,.,.